GBSSR_Lucifell

อัครเทวทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสวรรค์

angel (6)

Michael (มิคาเอล) แปลว่า “ผู้เหมือนพระเจ้า”ผู้เฝ่าประตูสวรรค์ และดูแลดวงวิญญาณผู้ตายบนสวงสวรรค์ เทพแห่งการ “ปกป้อง ผู้นำของกองทัพสวรรค์ และเป็น 1 ใน 7 เทพที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ เป็นอัคระเทวฑูต( Archangel )

angel (2)

Raphael (ราฟาเอล) แปลว่า “พระเจ้าทรงรักษา” 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ เทพแห่งการ “รักษา” เพราะมีปรากฏในพระคัมภีร์ว่าท่านได้รักษาตาที่บอดของ ชายชื้อ โทบิด มาแล้ว และยังเป็น 1 ใน 3 เทวฑูตที่มาส่งข่าวให้อับราฮัม อีกด้วย

angel (12)

Gabriel (กาบรีเอล) แปลว่า “พละกำลังของพระเจ้า” 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตผู้ยิ้งใหญ่บนสวรรค์ เป็นเทพแห่ง “ข่าวสารจากพระเป็นเจ้า” รวมทั้งยังเป็นเทพแห่งความเมตตา การเกิดใหม่ และเป็นเทพผู้ปกป้องผู้ตายร่วมกับมิคาเอลอีกด้วย ใน ท่านเป็นอัคระเทวทูตที่ส่งข่าวการมาเกิดของพระเยซูคริสต์ กับพระนางมาเรีย และยังเป็นคนเป่าแตรแห่งการชำระบาปในวัน Judgment Day

angel (7)

Uriel (อูรีเอล) 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตที่ผู้คนส่วนมากไม่ให้ความสนใจ แท้ที่จริงแล้วท่านเป็นเทพแห่งการปกป้องพระคัมภีร์ และคำสอน และยังเป็นเทพแห่ง “แสงสว่าง” เป็นหนึ่งใน ‘watchers’ ผู้อธิบายชะตากรรมของ “เทวฑูตปีกหัก”หรือ “the fallen Angel” ทั้งหลายในพระคัมภีร์ เป็น 1 ใน 4 เทพผู้ปกป้องบันลังของพระเป็นเจ้า นับถือท่านเป็น “เทพแห่งความรู้”

angel (1)

Sariel (ซารีเอล) มีไม่มากที่รู้จักท่าน เป็น 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์เหมือนกัน เป็นเทพแห่งการปกป้อง และ ความสันติสุข ในมหาสงครามบนสวรรค์ เทวฑูตทั้งหมดเขียนชื่อของท่านไว้บนโล่ เป็นเทพแห่ง”ความกล้า” และ “การควบคุม” บางตำราบอกว่าเป็นหนึ่งในจักรราศีชื่อ Aries

angel (11)

Remiel (เรมีเอล) เป็น 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตบนสวรรค์ เป็นเทวฑูตที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เป็นผู้ที่เผย”ความจริง” สู่มวลมนุษย์ และ เป็นผู้ควบคุมการมาของวันสิ้นโลก ปรากฏในพระคัมภีร์ “The Apocalypse” เป็นเทพแห่งความ”แท้จริง” และยังเป็นผู้ที่คอยจำกัดปีศาจ

angel (10)

Raguel (รากูเอล) เป็น 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตบนสวรรค์ แปลว่า “เพื่อนแห่งพระเจ้า” เป็นเทพแห่ง “ความยุติธรรม” “ความถูกต้อง” และ “ความเท่าเทียม” พลังของท่านคือพลังแห่งความสมดุล เป็นเทพผู้ปกป้องโลก หรือเทพแห่งโลก ควบคุมความประพฤติของเหล่าเทวฑูตองค์อื่นๆ

1440233060-198

4 ผู้คุมกฎแห่งนรก ผู้ปกครองปิศาจ 72 ตน ของโซโลมอน

Amaymon ปิศาจผู้ทรงพลัง Amaymon อเมมอน มาจากภาษากรีก หมายถึง รุนแรงอย่างแสนสาหัส เป็นปิศาจผู้ทรงพลัง มีศักยภาพสูง ต้องสวมแหวนเงินเพื่อป้องกันพลังอันรุนแรงและพิษของอเมมอน หนึ่งในแปดอนุเจ้าชายบุตรแห่งแดนนรก (The eight sub-princes) [The eight sub-princes ได้แก่ Astarot แอสทารอธ, Magot มาก๊อต, Asmodeus แอสโมดิอุส, Beelzebub บีลเซบับ, Oriens โอเรี่ยนส, Paimon ไพมอน, Ariton อริตอน และ Amaimon อเมมอน] Gaap กาป อยู่ใต้บัญชาของอเมมอน ปิศาจที่คุมทั้งนรกและพื้นโลกทุกสิ่งที่เป็นน้ำ กาป สอนปรัชญาและศาสตร์ต่างๆ สร้างความรักหรือความเกลียดชัง ทำให้มนุษย์ไร้ความรู้สึกและสูญเสียการมองเห็นได้ Ziminiar ซิมิเนียร์เป็นหนึ่งในสี่ปิศาจผู้มีอำนาจเหนือเหล่าปิศาจ มีพลังมากเกินกว่าจะเรียกออกมาในยามปกติ จึงไม่มีพลังและความสามารถระบุเอาไว้ Corson คอร์ซอนเป็นหนึ่งในสี่ปิศาจผู้มีอำนาจเหนือเหล่าปิศาจ ไม่สามารถเรียกได้ตามปกติ ไม่มีข้อมูลระบุไว้ ปิศาจระดับราชันย์ชนชั้น King ของ Solomon […]

Hell Logo

เหล่าผู้นำแห่งมวลปิศาจในนรก

Zatan พญามารแห่งความชั่วร้าย จุดเริ่มต้นแห่งความเลวร้ายทั้งมวลผู้ชักนำให้เข้าสู่ด้านมืด ที่สุดแห่งพลัง  พญามารได้ลงมายังแผ่นดินโลก เป็นผู้ต่อต้านอำนาจจากพระเจ้าความชั่วร้ายซึ่งมีคุณสมบัติที่สมควรเป็น จ้าวแห่งปีศาจ สีประจำตัวคือ แดง Lucifer เป็นอัคระเทวทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้นำซึ่งแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ ผู้ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดร่วมทีมกับ Zatan เป็นผู้ครอบครองบาปแห่ง อัตตา หยิ่ง จองหอง ลำพอง ตัวตนแห่งมวลมนุษย์รากฐานแห่งความเลวและชั่วร้าย หลังจากถูกพระเจ้าทำให้ล่วงหล่นจากสรวงสวรรค์ กลายมาเป็นหนึ่งในจอมปีศาจ สีประจำตัวคือ ม่วง Mammon ปีศาจที่เป็นเจ้าแห่งเงินตรา จุดเปลวไฟแห่งความโลภให้แก่หัวใจมนุษย์ เคยเป็น Archangel มาก่อนเหมือนลูซิเฟอร์ ปีศาจที่สามารถอ่านความคิดมนุษย์ได้ ผู้ครอบครองบาปแห่งความโลภ สีประจำตัวคือ เหลือง Asmodeus จอมปิศาจแห่งราคะ ทูตแห่งลูซิเฟอร์ กามแห่งตัณหา ปีศาจแห่งราคะ และ ตันหาทางเพศ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงความบริสุทธิ์ของโลก โจรล่าสวาทมากมายเกิดจาก จอมปิศาจตนนี้ สีประจำตัวคือ ฟ้า Leviathan ผู้ครอบครองความ ริษยา ผู้กลืนกินหัวใจผู้คนความความริษยา ปิศาจที่มีลักษณะคล้ายกับมังกรอยู่ในทะเล อดีตเทวทูตองค์หนึ่งในสววรค์ เทวทูตแห่งยุคกำเนิดโลก ชื่อ Rahab […]

2016 Name of Company