iganinja

เรื่องราวของ นินจา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ถ้าหากพูดถึงคำว่า นินจา หลายคนน่าจะคุ้นเคยและเข้าใจในลักษณะแบบคร่าวๆ เป็นอย่างดี ว่านี่คือตำนานของญี่ปุ่นในเรื่องราวาของความรวดเร็ว คล่องแคล่ว และว่องไว ในการที่จะทำภารกิจต่างๆ มีดาวกระจายและมีดดาบเป็นอาวุธคู่กาย อะไรทำนองนี้ ซึ่งจริงๆ แล้วประวัติและเรื่องราวของนินจาในประเทศญี่ปุ่นนั้นยังมีอะไรที่น่าสนใจและน่าค้นหาอีกมากมาย ว่าแล้วก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมทำความเข้าใจกับนินจาไปพร้อมๆ กัน คำว่า นินจา ในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลได้ว่าเป็น “ผู้คงทน” ถือว่าเป็นกลุ่มในระดับสายลับในช่วงปลายสมัยการปกครองของประเทศญี่ปุ่น หากมีการเปรียบเทียบนินจากับซามูไรแล้ว