Thao Wessuwan

ท้าวเวสสุวรรณ ประวัติ ความเป็นมาของเจ้าแห่งภูตผีปีศาจ

Posted by

ความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ เป็นสิ่งที่มันกันอยู่เกือบทุกมุมโลก มากน้อยแตกต่างกันไปหรือลักษณะแบบไหนก็ตามแต่จะจินตนาการเอา ซึ่งบางครั้งความเชื่อก็กลับมาตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกัน ไทยเราเองความเชื่อทางด้านภูตผีปีศาจเองก็มีเยอะมาก วันนี้เราจะขอนำเสนอเทพองค์หนึ่งที่อาจจะมองว่าดุร้าย แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลย นั่นคือ ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าแห่งภูตผีปีศาจ

ความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสุวรรณ ปรากฏในนิทานความเชื่อมากมายของไทยเราตั้งแต่อดีตกาลมา เชื่อกันว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพที่มีหน้าที่ดูแลและปกครองบรรดาภูติผีปีศาจทั้งหลายไม่ให้ออกมาสร้างความวุ่นวายบนโลกมนุษย์ เมื่อต้องปกครองสิ่งเหล่านั้นท่านจึงต้องมีรูปร่างหน้าตาอันน่ากลัวและอิทธิฤทธิ์มากมายไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถปกครองปีศาจเหล่านั้นได้ ไม่เพียงเท่านั้นท่านยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ คอยดูแลโลกมนุษย์ด้วย โดยท่านจะทำงานร่วมกับอีก 3 องค์ก็คือ พระอินทร์ (ท้าวธตรฐ ปกครองด้านตะวันออก) พระยม (ท้าววิรุฬหก ปกครองด้านใต้) และ พระวุรณ (ท้าววิรูปักษ์ ปกครองด้านตะวันตก)

ประวัติความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ

ความเชื่อเรื่องประวัติความเป็นมาของท้าวเวสสุวรรณนั้น มีหลายตำนานด้วยกัน บางตำนานเหล่านี้สมัยที่ท่านยังเป็นมนุษย์อยู่นั้น เป็นพราหมณ์ เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย จากนั้นก็เอาเงินทองที่ได้ไปบริจาคให้กับคนยากไร้ บวกกับกุศลผลบุญบำเพ็ญเพียรมาหลายชาติ พอเสียชีวิต พระพรหมกับพระอิศวร จึงประทานความเป็นอมตะ และความร่ำรวยให้กับท้าวเวสสุวรรณ

อีกตำนานหนึ่งเล่าว่า ชาติหนึ่งท่านเคยได้เกิดเป็นมนุษย์ ชื่อว่า พระเจ้าพิมพิสาร ปกครองเมืองกรุงราชคฤห์ รวมถึงเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะที่ต่อมาได้กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ต่อมาพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วจึงได้กลับมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนท่านได้บรรลุโสดาบัน

ตำนานของพราหมณ์ก็กล่าวถึงท่านเช่นกัน แต่ไม่เหมือนที่เล่ามา กล่าวคือ ตอนที่ท่านเป็นมนุษย์นั้น ชื่อว่า กุเปรัน เป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ แต่ท่านกลับเป็นยักษ์ที่แตกต่าง ท่านไปบำเพ็ญเพียรสร้างบุญบารมีทำให้พ่อของท่านโกรธมากเพราะเหมือนกับทรยศวงศ์ตระกูล เดิมทีท่านเป็นเจ้าของเมืองลงกาแต่โดนทศกัณฐ์ยึดไป ท้าวมหาพรหมจึงสร้างนครอลกาให้กับท่านใหม่เพื่อปกครอง

ความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณในปัจจุบัน

ความร่ำรวย อำนาจ และการปกครองเหล่าภูตผีปีศาจ ทำให้มีการนำท้าวเวสสุวรรณมาบูชาตามความเชื่อของตนเองเริ่มจากการนำภาพของท่านไปแขวนไว้บนหัวนอน หรือ เตียงนอนของเด็กก็เพื่อป้องกันไม่ให้บรรดาภูติผีปีศาจมารบกวนตอนหลับ หรือ การบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อให้ค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา มีอำนาจชนะมารทุกสิ่งที่เข้ามากระทบในชีวิต ด้วยการกล่าวบทสวดบูชา ก็มีด้วย