อัครเทวทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสวรรค์

Posted by

angel (6)

Michael (มิคาเอล) แปลว่า “ผู้เหมือนพระเจ้า”ผู้เฝ่าประตูสวรรค์ และดูแลดวงวิญญาณผู้ตายบนสวงสวรรค์ เทพแห่งการ “ปกป้อง ผู้นำของกองทัพสวรรค์ และเป็น 1 ใน 7 เทพที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ เป็นอัคระเทวฑูต( Archangel )

angel (2)

Raphael (ราฟาเอล) แปลว่า “พระเจ้าทรงรักษา” 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตผู้ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ เทพแห่งการ “รักษา” เพราะมีปรากฏในพระคัมภีร์ว่าท่านได้รักษาตาที่บอดของ ชายชื้อ โทบิด มาแล้ว และยังเป็น 1 ใน 3 เทวฑูตที่มาส่งข่าวให้อับราฮัม อีกด้วย

angel (12)

Gabriel (กาบรีเอล) แปลว่า “พละกำลังของพระเจ้า” 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตผู้ยิ้งใหญ่บนสวรรค์ เป็นเทพแห่ง “ข่าวสารจากพระเป็นเจ้า” รวมทั้งยังเป็นเทพแห่งความเมตตา การเกิดใหม่ และเป็นเทพผู้ปกป้องผู้ตายร่วมกับมิคาเอลอีกด้วย ใน ท่านเป็นอัคระเทวทูตที่ส่งข่าวการมาเกิดของพระเยซูคริสต์ กับพระนางมาเรีย และยังเป็นคนเป่าแตรแห่งการชำระบาปในวัน Judgment Day

angel (7)

Uriel (อูรีเอล) 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตที่ผู้คนส่วนมากไม่ให้ความสนใจ แท้ที่จริงแล้วท่านเป็นเทพแห่งการปกป้องพระคัมภีร์ และคำสอน และยังเป็นเทพแห่ง “แสงสว่าง” เป็นหนึ่งใน ‘watchers’ ผู้อธิบายชะตากรรมของ “เทวฑูตปีกหัก”หรือ “the fallen Angel” ทั้งหลายในพระคัมภีร์ เป็น 1 ใน 4 เทพผู้ปกป้องบันลังของพระเป็นเจ้า นับถือท่านเป็น “เทพแห่งความรู้”

angel (1)

Sariel (ซารีเอล) มีไม่มากที่รู้จักท่าน เป็น 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์เหมือนกัน เป็นเทพแห่งการปกป้อง และ ความสันติสุข ในมหาสงครามบนสวรรค์ เทวฑูตทั้งหมดเขียนชื่อของท่านไว้บนโล่ เป็นเทพแห่ง”ความกล้า” และ “การควบคุม” บางตำราบอกว่าเป็นหนึ่งในจักรราศีชื่อ Aries

angel (11)

Remiel (เรมีเอล) เป็น 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตบนสวรรค์ เป็นเทวฑูตที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เป็นผู้ที่เผย”ความจริง” สู่มวลมนุษย์ และ เป็นผู้ควบคุมการมาของวันสิ้นโลก ปรากฏในพระคัมภีร์ “The Apocalypse” เป็นเทพแห่งความ”แท้จริง” และยังเป็นผู้ที่คอยจำกัดปีศาจ

angel (10)

Raguel (รากูเอล) เป็น 1 ใน 7 อัคระเทวฑูตบนสวรรค์ แปลว่า “เพื่อนแห่งพระเจ้า” เป็นเทพแห่ง “ความยุติธรรม” “ความถูกต้อง” และ “ความเท่าเทียม” พลังของท่านคือพลังแห่งความสมดุล เป็นเทพผู้ปกป้องโลก หรือเทพแห่งโลก ควบคุมความประพฤติของเหล่าเทวฑูตองค์อื่นๆ