เทพซูสเทพแห่งท้องฟ้าราชาแห่งทวยเทพ

เทพซูสได้ชื่อว่าเป็น พระบิดาแห่งพระเจ้าและมนุษย์ เป็นผู้ปกครองเทพโอลิมปัสแห่งยอดเขาโอลิมปัส ทรงเป็นเทพแห่งท้องฟ้าและสายฟ้า สำหรับเทพซูสกับพระเจ้าจูปิเตอร์ของโรมันมีรากศัพท์ มาจากพื้นฐานเดียวกันก่อนกลายมาเป็นความใกล้ชิดภายใต้อิทธิพลของเฮเลนิสดิก มีประวัติความน่าสนใจในหลายด้านซึ่งจะขอเล่าให้ได้รู้จักกัน เป็นช่วงเวลาของเทพซูสว่าในแต่ละช่วงนั้นเป็นอย่างไร มีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนกันบ้งา การกำเนิดเทพซูส เทพีไกอาเป็นเทพมารดาแห่งผืนดินสมรสกับเทพยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้า มีบุตรกลุ่มแรกคือกลุ่มเทพไททันสร้างความภูมิใจให้กับเทพยูเรนัสอย่างมาก ทว่าบุตรต่อๆ มาของเทพไกอากลับน่ากลัว อัปลักษณ์ เทพีไกอีความแค้นเทพยูเรนัสจึงได้มีการยุยงให้ก่อการกบฏโดยเทพไททัน ไม่มีใครกล้านอกจากเทพโครนัสพร้อมการช่วยเหลือของเทพีไกอา จนในที่สุดก็ชิงมาได้สำเร็จทว่าเทพโครนัสไม่ทำตามสัญญาในการปลดปล่อยน้องๆ ผู้ถูกจองจำทำให้เทพีไกอาสาปแช่งว่าบุตรที่เกิดมาจะต้องมีการแย่งชิงบัลลังก์เหมือนกัน ต่อมาเทพีรีอาตั้งครรภ์

เทพผู้ครอบครองพลังอำนาจแห่งธาตุ

  ธาตุบนโลกใบนี้ประกอบด้วย 4 ธาตุหลัก กล่าวคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ผู้ที่คอบครองอำนาจจะเป็นผู้ครอบครองพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลได้ โดยแบ่งแยกตามธาตุได้ดังนี้ ธาตุดิน มั่นคง เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ และ มีความมุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ รักความยุติธรรม หนักแน่นและแน่นอน

อัครเทวทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสวรรค์

Michael (มิคาเอล) แปลว่า “ผู้เหมือนพระเจ้า”ผู้เฝ่าประตูสวรรค์ และดูแลดวงวิญญาณผู้ตายบนสวงสวรรค์ เทพแห่งการ “ปกป้อง ผู้นำของกองทัพสวรรค์ และเป็น 1 ใน 7 เทพที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ เป็นอัคระเทวฑูต( Archangel ) Raphael (ราฟาเอล) แปลว่า “พระเจ้าทรงรักษา”