เหล่าผู้นำแห่งมวลปิศาจในนรก

Posted by

seven sin

Zatan พญามารแห่งความชั่วร้าย จุดเริ่มต้นแห่งความเลวร้ายทั้งมวลผู้ชักนำให้เข้าสู่ด้านมืด ที่สุดแห่งพลัง  พญามารได้ลงมายังแผ่นดินโลก เป็นผู้ต่อต้านอำนาจจากพระเจ้าความชั่วร้ายซึ่งมีคุณสมบัติที่สมควรเป็น จ้าวแห่งปีศาจ สีประจำตัวคือ แดง

seven sin

Lucifer เป็นอัคระเทวทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้นำซึ่งแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ ผู้ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดร่วมทีมกับ Zatan เป็นผู้ครอบครองบาปแห่ง อัตตา หยิ่ง จองหอง ลำพอง ตัวตนแห่งมวลมนุษย์รากฐานแห่งความเลวและชั่วร้าย หลังจากถูกพระเจ้าทำให้ล่วงหล่นจากสรวงสวรรค์ กลายมาเป็นหนึ่งในจอมปีศาจ สีประจำตัวคือ ม่วง

seven sin

Mammon ปีศาจที่เป็นเจ้าแห่งเงินตรา จุดเปลวไฟแห่งความโลภให้แก่หัวใจมนุษย์ เคยเป็น Archangel มาก่อนเหมือนลูซิเฟอร์ ปีศาจที่สามารถอ่านความคิดมนุษย์ได้ ผู้ครอบครองบาปแห่งความโลภ สีประจำตัวคือ เหลือง

seven sin

Asmodeus จอมปิศาจแห่งราคะ ทูตแห่งลูซิเฟอร์ กามแห่งตัณหา ปีศาจแห่งราคะ และ ตันหาทางเพศ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงความบริสุทธิ์ของโลก โจรล่าสวาทมากมายเกิดจาก จอมปิศาจตนนี้ สีประจำตัวคือ ฟ้า

seven sin

Leviathan ผู้ครอบครองความ ริษยา ผู้กลืนกินหัวใจผู้คนความความริษยา ปิศาจที่มีลักษณะคล้ายกับมังกรอยู่ในทะเล อดีตเทวทูตองค์หนึ่งในสววรค์ เทวทูตแห่งยุคกำเนิดโลก ชื่อ Rahab ลมหายใจเป็นไฟ เมื่อได้พบเจอจะต้องกรีดร้องเหมือนผู้หญิง และ ยืนร้องไห้เหมือนเด็ก สีประจำตัวคือ เขียว

seven sin

Beelzebub เจ้าแห่งแมลงวัน จอมทำลายล้าง เจ้าชายแห่งมวลปีศาจ ผู้ที่ต้องการเสพอย่างไม่เพียงพอ ความตะกละเป็นบาปที่ครอบครอง หนึ่งในเทวทูตผู้ร่วงหล่นมาจากสวรรค์ เทพเจ้าของซีเรียน ผู้นำโรคระบาทและความตายมาสู่มนุษย์ หนึ่งในผู้ที่มีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดในนรก 3 ตนคือ ลูซิเฟอร์, เบลเซบับ และ แอสทารอส สีประจำตัวคือ ส้ม

seven sin

Belphegor ผู้ครอบครองความเกียจคร้าน จ้าวแห่งความไร้ศีลธรรม ปีศาจนักประดิษฐ์ ที่มีความเฉลียวฉลาดสุดแสนพิสดาร สามารถมอบความฉลาด ให้พลังกับผู้ที่เรียกตนเองออกมา หรือบูชาตนเองได้ อดีดเคยเป็นเทวฑูต สีประจำตัวคือ คราม