เทพผู้ครอบครองพลังอำนาจแห่งธาตุ

Posted by

 

ธาตุบนโลกใบนี้ประกอบด้วย 4 ธาตุหลัก กล่าวคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ผู้ที่คอบครองอำนาจจะเป็นผู้ครอบครองพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลได้ โดยแบ่งแยกตามธาตุได้ดังนี้

ธาตุดิน

01earth

มั่นคง เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ และ มีความมุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ รักความยุติธรรม หนักแน่นและแน่นอน ยกตัวอย่าง

เทพเก๊บ (เทพอียิปต์) เป็นเทพแห่งแผ่นดิน เป็นเทพที่คอยค้ำท้องฟ้า เกิดขึ้นมาพร้อมสุริยเทพรา

เทพไกอา (เทพกรีก) เป็นเทพโบราณหมายถึง พื้นแผ่นดิน หรือ พื้นโลก ในภาษาลาตินชื่อของพระนางคือ เทอร์ร่า ตามความเชื่อถูกนำเอาไปอิงตำราต่างๆของโลก

ท้าวธตรฎฐ์ (เทพทางสายพุทธศาสนา) เป็นเทพปกครอง ภูเขาและคนธรรพ์ ผู้ดูแลแผ่นดิน มีกายสีเขียว ปกครองด้าน ทิศตะวันออกของสวรรค์

พระแม่ธรณี (เทพฮินดู) เป็นผู้ค้ำจุนแผ่นดินทั้งปวง เป็นผู้ให้กำเนิดโลกและแผ่นดิน

ธาตุน้ำ

03water

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกๆ ชีวิต ตามความเชื่อแล้วน้ำคือผู้ก่อเกิดทุกสรรพสิ่ง เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความรู้สึก และ การเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่าง

เทพนุน (เทพอียิปต์) เป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ เทพที่อาวุโสที่สุดและสร้างการก่อเกิดแห่งสรรพสิ่ง

เทพโพไซดอน (เทพกรีก) เทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร (สเกลพลังดูน้อยกว่าเทพนุน) อารมณ์เดือดรุนแรง ดวงตาสีฟ้า สมญานาม ว่า “ผู้เขย่าโลก” มีอำนาจปกครองไปทั่วทั้งน่านน้ำ

พระพิรุณ (เทพฮินดู) เทพเจ้าแห่งฝน ผิวสีขาว ถือบ่วงบาศ

พระแม่คงคา (เทพฮินดู) เป็นพระธิดาของท้าวหิมวัตและพระนางเมนกา เป็นเทวีผู้ให้กำเนิดสายน้ำ

พญานาคราช (เทพทางสายพุทธศาสนา) อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล มีพระวรกายสีทอง พระนาภีสีทอง และพระเศียรสีทอง อย่างเช่น

พญาวิรูปักษ์เขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นจอมแห่งพญานาค ทั้งปวง หนึ่งในเทวดาจตุโลกบาล ปกครองด้าน ทิศตะวันตกของสวรรค์

พญามุจลินทร์นาคราช เป็นพญานาคราชที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ขด 7 รอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกายยาวนาน 7 วัน

พญาอนันตนาคราช พญานาคประจำองค์พระนารายณ์ ที่ครอบครองเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม)

ธาตุลม

04wind

มีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะ ลมนั้นจะไม่หยุดนิ่ง

พระพาย (เทพฮินดู) เป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุ รวมถึงท้องฟ้า

ซูซาโนะเอะ (เทพญี่ปุ่น) เป็นเทพเจ้าแห่งลม เกิดจากปราณจากอิซานางิ ครอบครองดาบคุซานางิ สามารถสร้างลมพายุที่กรรโชกแรงได้ด้วยการตวัดพัดเพียงครั้งเดียว

ซุส (เทพกรีก) เทพเจ้าแห่งพายุ อากาศและท้องฟ้า มีสายฟ้าเป็นอาวุธ

ธาตุไฟ

02fire

การลุกโชนแห่งไฟ เป็นการไหลเวียนแห่งโลหิต ที่ใช้ดำเนินชีวิต สร้างความอบอุ่น และ ให้แสงสว่าง ยกตัวอย่าง

พระอัคนี หรือ พระเพลิง (เทพฮินดู) เป็นเทพแห่งไฟ มี 3 ร่าง ได้แก่ อัคนี วิทยุต(สายฟ้า) และ สุริยะ (ดวงอาทิตย์) พระอัคนีเป็นบุตรของพระแม่ธรณี มีพระบิดาชื่อว่า พระทยาอุส (ผู้ครองชั้นฟ้าเก่าที่สุดของศาสนาพราหมณ์)

ฮีเฟสตุส (เทพกรีก) บุตรของซุส กับ เฮร่า และยังเป็นเทพแห่งการช่างอีกด้วย

ฟุสึโนะจิ (เทพญี่ปุ่น) เทพแห่งไฟและฟ้าแลบ เป็นสัญลักษณ์ ของผู้ทำลายสิ่งลวงตาและปกป้องพุทธศาสนา ปราบสิ่งชั่วร้าย

ฟินิกซ์ (วิหคเพลิงสัตว์มายาอียิปต์) สัตว์มายาในตำนานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและไฟ สัญลักษณ์แห่งความเป็นอมตะ

ยังมีเทพอีกมากมายที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ จากตำนาน และ ความเชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

god

ฉีเทียนต้าเซิ่น (เทพจีน) มหาเทพเสมอฟ้า มีวิชาอาคมแก่กล้า สามารถแปลงกายได้ 72 ร่าง ขี่เมฆ มีเนตรไฟ อาวุธคู่กายเป็นกระบองทอง

หยางเจี้ยน (เทพจีน) เทพแห่งฟ้า ครึ่งเทพครึ่งมนุษย์ มี 3 ตา ถือหอกหนัก 25,200 ชั่ง

โอดิน (เทพนอร์ธ) เทพสูงสุดของยุโรปเหนือ เจ้าแห่งอำนาจและเวทมนตร์

อาเทน่า (เทพกรีก) เทวีแห่งปัญญา ทั้งยังเป็นเทพแห่งสงครามและการรบโดยใช้กลยุทธ์

อะนูบิส (เทพอียิปต์) เทพแห่งความตาย ผู้พิทักษ์และผู้นำทางดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต